P4S Bedrijfsdiensten BV AVG Privacy Statement

P4S Bedrijfsdiensten BV, gevestigd aan:

Koningin Wilhelminahaven ZZ 13A, 3134 KG Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

P4S Bedrijfsdiensten BV

Koningin Wilhelminahaven ZZ 13A

3134 KG Vlaardingen

Telefoon +31102540440

demo.passie4schoonmaak.nl

 

De functionaris Gegevensbescherming van P4S Bedrijfsdiensten BV is te bereiken via privacy@passie4schoonmaak.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

P4S Bedrijfsdiensten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van deze website en/of diensten bij ons afneemt, laat u meestal gegevens achter, zodat we onze diensten aan u ten volle kunnen leveren. Ook plaatsen we zogenaamde cookies in uw browser, teneinde onze diensten te verbeteren en de klantervaring prettiger en efficiënter te maken. Iedereen kan in eigen browser deze cookies uitzetten, waardoor het voor gelijk welke website, onmogelijk is dit te doen.

COOKIES DOOR DERDEN

Google Analytics analyseren bezoeken/verkeersbronnen en

conversietracking Privacy verklaring Google


Youtube Voor het kunnen afspelen van embedded video’s

HOE VERKRIJGEN WIJ UW GEGEVENS?

U laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:Navigatie door de website

Invullen van formulieren

Aanmelden voor nieuwsbrief

U geeft uw gegevens door via e-mail of telefoon

 

WAT DOEN WIJ MET DE VERZAMELDE GEGEVENS?

  • Anoniem verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren.

  • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt.

  • Het afwikkelen van betalingen.

  • Het opbouwen van een contacthistorie.

 

HOE LANG BEWAREN WE U GEGEVENS?

P4S Bedrijfsdiensten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

processen 

Maximale bewaartermijn 

grondslag 

Sollicitatieprocedure 

4 weken 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Indiensttreding arbeidsovereenkomst 

2 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

Verzuimbeheer 

2 jaar 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Beveiligingscamera’s 

4 weken 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Logging internetgebruik, netwerk 

6 maanden 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Gerechtelijke procedures 

2 jaar 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Klantcontactmanagement 

2 jaar

Vrijstellingsbesluit WBP

 

processen 

Minimale bewaartermijn 

grondslag 

Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 

7 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

Loonbelasting en identiteitsbewijzen 

5 jaar 

Uitvoeringsregeling LB 

Debiteuren- en crediteurenadministratie 

7 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. P4S Bedrijfsdiensten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen tenzij wettelijke bepalingen deze verantwoordelijkheid opheffen/verleggen. Denk hierbij aan de automatische gegevensverwerking en verzending aan de belastingdienst en/of pensioeninstantie.

 

CONTACT – MAILING – RECLAME

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

INZICHT IN UW GEGEVENS

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die P4S Bedrijfsdiensten over u heeft.
U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij privacy@passie4schoonmaak.nl.
U kunt op basis van de uitkomsten ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

P4S Bedrijfsdiensten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door P4S Bedrijfsdiensten. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun u altijd contact opnemen via privacy@passie4schoonmaak.nl

VOLDOET P4S Bedrijfsdiensten BV AAN DE AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast en hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken.

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam
• IBANnummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. P4S Bedrijfsdiensten BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. P4S Bedrijfsdiensten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

 

Alle gegevens die wij bewaren, bewaren wij op een beveiligde externe FTP server in een afgesloten ruimte. Verzending van de gegevens vindt plaats middels een versleutelde verbinding in de cloud en met een beveiligde SSL verbinding.

 

RESUME PRIVACYVERKLARING, GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P4S Bedrijfsdiensten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@passie4schoonmaak.nl.

 

HOE WIJ U PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

P4S Bedrijfsdiensten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@passie4schoonmaak.nl.

 

 

 

.

 

write term papers for cash
Share This